górne tło

Zasady współpracy

ZARZĄDZENIE Nr 522/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12.03.2019 r. w sprawie Partnerstwa w Projekcie „Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej Kraków 2019”

REGULAMIN PARTNERSTWA W PROJEKCIE „Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej Kraków 2019”

Załącznik nr 1 do Regulaminu - DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU „EUROPEJSKA STOLICA KULTURY GASTRONOMICZNEJ KRAKOW 2019”

Załącznik nr 2 do Regulaminu - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY w ramach Projektu ”Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej Kraków 2019”

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Księga znaku