górne tło

Slow Food Central Europe – europejski projekt promujący dziedzictwo kulinarne

Gastronomia i dziedzictwo kulinarne są często używane jako narzędzie promocji oferty turystycznej miasta, czy regionu, ale wciąż zbyt rzadko służą zrównoważonemu rozwojowi i integracji społecznej. Dlatego celem projektu Slow Food Central Europe jest opisanie i promocja dziedzictwa związanego z żywnością, tak, aby posłużyło ono budowaniu zrównoważonej gospodarki, środowiska i społeczeństwa.

– Każdy kraj posiada własną tożsamość kulturową, której częścią jest dziedzictwo gastronomiczne – mówi Piero Sardo, prezydent Fundacji Slow Food. – Składają się na nie produkty, ale też tradycje i wiedza, przekazywane przez tysiące lat w lokalnych społecznościach, ale także w wyniku ich kontaktów z innymi kulturami. Bogactwo dziedzictwa gastronomii to element wzbogacający każdą społeczność. W przypadku krajów Europy Środkowej różnorodność kulturowa oparta jest na wspólnej podstawie. Główny celem projektu Slow Food Central Europe jest więc poszukiwanie tradycji wspólnych dla krajów-partnerów projektu, a zarazem ochrona i promocja bioróżnorodności w gastronomii.

Udział w projekcie daje szansę na stworzenie kompleksowego produktu turystycznego opartego na kulinarnym dziedzictwie miasta, a tym samym na urozmaicenie oferty turystycznej miasta. Produkt ten nie będzie koncentrować się jedynie na Starym Mieście, dobrze już znanym turystom, ale także na innych, bardziej odległych, obszarach miasta, a także na przedmieściach i krakowskim obszarze metropolitalnym (do 50 km od Krakowa). Produkt turystyczny składać się będzie z opowieści i narracji zakorzenionych w dziedzictwie kulinarnym, rekomendacji i specjalnych ofert dla turystów, propozycji szlaków gastronomicznych i wycieczek po mieście i regionie, a także opisów lokalnych produktów i potraw, przepisów kulinarnych itp. W ramach projektu powstanie strona internetowa, przewodnik, inne materiały promocyjne i aplikacja na urządzenia mobilne.

Pobierz przewodnik kulinarny i smakuj Kraków w rytmie slow!


Projekt Slow Food Central Europe jest finansowany ze środków unijnego programu Interreg Central Europe. Liderem projektu jest stowarzyszenie Slow Food z Włoch, a udział w nim biorą partnerzy z pięciu krajów.

Lista partnerów projektu Slow Food Central Europe: Slow Food (Włochy), miasto Wenecja (Włochy), Uniwersytet Nauk Gastronomicznych (Włochy), DURA – Agencja Rozwoju Miasta Dubrownik (Chorwacja), Stowarzyszenie Kinookus Association (Chrowacja), Centrala Ruchu Turystycznego Moraw Południowych w Brnie (Czechy), Slow Food Brno (Czechy), miasto Kraków (Polska), miasto Kecskemét (Węgry), Slow Food Kiskunság (Węgry).