górne tło

Konferencja MADE FOR Restaurant w Małopolskim Ogrodzie Sztuki za nami

Konferencja MADE FOR Restaurant 2021, która odbyła się 26 października, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki – Teatrze im. Juliusza Słowackiego miała za zadanie przygotować restauratorów i branżę gastronomiczną na kolejne lata pracy w nowej rzeczywistości. Jaka powinna być restauracja w 2022 roku? Jak prowadzić rentowny biznes w dobie koronawirusa?

Miastem Partnerskim Konferencji jest Kraków. Wybór stolicy Małopolski na spotkanie nie jest przypadkowy. – To miasto o zakorzenionych tradycjach kulinarnych, Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej 2019 roku. Kraków to także miasto, które wprowadza w życie idee zrównoważonej turystyki zgodnie z założeniami „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”, uchwalonej przez Radę Miasta Krakowa. Zawarty w niej zbiór rekomendacji ma na celu wypracowanie optymalnego modelu zarządzania turystyką, po zapaści spowodowanej COVID–19, zmierzającego do współpracy i godzenia interesów mieszkańców, przedsiębiorców oraz odwiedzających. Krakowską branżę gastronomiczną zapraszamy do wspólnego budowania silnej oferty produktowej, która pozwoli na wykorzystanie atutów Krakowa, w tym w wymiarze międzynarodowym oraz realizacji rozwiązań „szytych na miarę”, wzmacniających ofertę turystyczną Miasta – mówi Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.

Konferencja MADE FOR Restaurant 2021, rozpoczęła się we wtorek, 26 października, o godz. 9.00. Wydarzenie podzielone było na część naukową, biznesową i kulturalną. Konferencja odbyła się w formule hybrydowej, a otworzyła ją dyskusja branżowa. Ze względu na limity spowodowane pandemią koronawirusa, o wzięciu udziału w wydarzeniu decydowała kolejność zgłoszeń. 

Całość zamknął spektakl „Jedzonko” w reżyserii Katarzyny Szyngiery, który poprzez opowieść o katastrofie przy rodzinnym stole snuć będzie refleksje o globalnym dramacie.

Więcej informacji o konferencji znajdziemy na stronie forsolutions.pl oraz w materiale prasowym. Made for Restaurant 2021 grafika